Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g21810.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Athos Holy Mount

Χρονολόγιο
του Αγίου
Ορους

843 Εκπρόσωποι των μονών του Άθω πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη για να εορτάσουν την αποκατάσταση της λατρείας των εικόνων.
883 Πρώτο αυτοκρατορικό προνόμιο για τον Άθω από τον Βασίλειο Α΄ τον Μακεδόνα.
908 Ο Άθως γίνεται ανεξάρτητος από τα κοινόβια που βρίσκονταν εκτός της χερσονήσου. Μαρτυρείται για πρώτη φορά η ύπαρξη ενός πρώτου, αρχηγού και εκπροσώπου των μοναχών.
941-2 Η πρώτη γνωστή βασιλική επιχορήγηση για τους μοναχούς του Άθω από τον Ρωμανό Α΄ Λακαπηνό: ένα χρυσό νόμισμα το χρόνο για κάθε μοναχό.
943 Καθορίζεται από τις αρχές το σύνορο ανάμεσα στην Ιερισσό και την μοναστική κοινότητα του Άθω.
957 Ο όσιος Αθανάσιος πηγαίνει στο Όρος και ιδρύει τη μονή που αργότερα θα γίνει η Μεγίστη Λαύρα, το πρώτο κοινόβιο, χάρη στα λάφυρα της Κρήτης (961) και τις δωρεές του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά.
972 Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τζιμισκής και οι μοναχοί του Άθω υπογράφουν το πρώτο τυπικό της μοναστικής κοινότητας, τον περίφημο Τράγο, με τον οποίο εισάγεται επίσημα το κοινοβιακό σύστημα στο όρος, παράλληλα προς τα ερημητήρια.
1045 Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος υπογράφει το δεύτερο τυπικό του Άθω, ο οποίος αποκαλείται για πρώτη φορά επίσημα Άγιον Όρος. Υπάρχουν τρία μεγάλα κοινόβια, η Μεγίστη Λαύρα, η μονή Ιβήρων και το Βατοπέδι.
πριν το 1142 Έχει ήδη ιδρυθεί μονή που κατοικείται από Ρώσους μοναχούς.
1198 Η μονή Χιλανδαρίου παραχωρείται στους Σέρβους. Τον 13ο αιώνα η μονή Ζωγράφου θα κατοικηθεί αποκλειστικά από βουλγάρους.
1205 Βραχύχρονη κατάληψη του Αγίου Όρους από τους Λατίνους της Δ΄ Σταυροφορίας.
1307-1309 Το Όρος λεηλατείται και καταστρέφεται από τους Καταλανούς.
1312 Ο Ανδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος και ο πατριάρχης Νήφων νομοθετούν ότι η εκλογή του πρώτου θα επικυρώνεται από τον πατριάρχη. Παράλληλα, σε επίλεκτους Αγιορείτες επικρατεί ο ησυχασμός, μυστικιστική πρακτική που επιδιώκει την επαφή του πιστού με το θείο δια της προσευχής και της εμφάνισης του θείου φωτός.
1345 Ο Σέρβος κράλης Στέφανος Dusan καταλαμβάνει τις Σέρρες και το Άγιον Όρος, το οποίο και θα επισκεφθεί οικογενειακώς.
1371 Οι Βυζαντινοί επανέρχονται στην Ανατολική Μακεδονία (και το Άγιον Όρος) μετά την ήττα των Σέρβων στην Μαρίτζα.
1374 Ιδρύεται η μονή Διονυσίου από τον αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Αλέξιο Γ΄ Μεγάλο Κομνηνό.
1383 Οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το Άγιον Όρος, με το οποίο είχαν επαφές προηγουμένως. Πρώτη σύντομη τουρκοκρατία.
1403 Μετά την ήττα των Οθωμανών στην Άγκυρα, το Άγιον Όρος επιστρέφει με συνθήκη στη βυζαντινή κυριαρχία.
1406 Το τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους που εξέδωσε ο Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος.
1424 Αντιπροσωπεία Αγιορειτών προσκυνά τον σουλτάνο Μουράτ στην Αδριανούπολη. Αρχίζει η δεύτερη και μακροχρόνια Τουρκοκρατία.
1498 περίπου Σύνταξη του λεγόμενου «Τυπικού του Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου του 1394».
1541 Ίδρυση της μονής Σταυρονικήτα από τον πατριάρχη Ιερεμία Α΄.
1569 Δήμευση της ακίνητης περιουσίας όλων των μονών της οθωμανικής επικράτειας από τον σουλτάνο Σελίμ Β΄.
1593 Τελευταία μνεία του θεσμού του Πρώτου ως ανωτάτης διοικητικής και πνευματικής αρχής των Αθωνιτών. Η Μεγάλη Σύναξις των Καρεών καθιερώνεται ως ανώτατη αρχή διαχειρίσεως των κοινών αγιορειτικών υποθέσεων.
1749 Ίδρυση της Αθωνιάδος Σχολής.
1754 Εμφάνιση του πνευματικού κινήματος των Κολλυβάδων.
1783 Έκδοση του Τυπικού του πατριάρχη Γαβριήλ Δ΄.
1821 Μάϊος Κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως στις Καρυές.
1860 Απόπειρα παρεμβάσεως από την οθωμανική κυβέρνηση στο εσωτερικό καθεστώς διοικήσεως του Αγίου ΄Ορους με τη σύνταξη Καταστατικού Χάρτου από τον διοικητή της Θεσσαλονίκης Χουσνή πασά.
1863 Δήμευση των μετοχίων της Ρουμανίας από την κυβέρνηση του Αλεξάνδρου Κούζα.
1873 Δραστικός περιορισμός των εσόδων των μετοχίων της Βεσσαραβίας και το Καυκάσου από τη ρωσική κυβέρνηση.
1912 Έγκριση των νέων Γενικών Κανονισμών λειτουργίας του Αγίου Όρους που συντάχθηκαν από τον πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄ και τους Αγιορείτες.
1912 Νοέμβριος Απελευθέρωση του Αγίου Όρους από τον ελληνικό στόλο.
1913 Ψήφισμα των Αγιορειτών με το οποίο κηρύσσεται το αυτοδιοίκητο του μοναστηριακού πολιτεύματος μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.
1926 Ψήφιση του ισχύοντος Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους.

The Authentic Greek New Testament Bilingual New Testament I

Icon of the Mother of God and New Testament Reader Promote Greek Learning
Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

 

Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g21810.asp