Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g218ci73.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Athos Holy Mount

Μικροτεχνία
9.73 Άγιο Ποτήριο
γύρω στο 1500
Mονή Ξενοφώντος
Aσήμι επίχρυσο, ασήμι και σμάλτα
Ύψος 23,5 εκ., διάμετρος βάσης 13,5 εκ., διάμετρος κούπας 10,5 εκ.ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Στην κούπα του Ποτηρίου, πάνω από τον κάλυκα και σε μετάλλια, είναι χαραγμένη η παράσταση της Δεήσεως. O Xριστός, σε προτομή και μετωπικός, πλαισιώνεται από τη Θεοτόκο και τον Πρόδρομο, σε στάση τριών τετάρτων. Στη διαμετρικά αντίθετη θέση, είναι χαραγμένος σταυρός ρωσικού τύπου, με τρεις οριζόντιες κεραίες και με τα σύμβολα του πάθους. Όλα τα θέματα συνοδεύονται από τις σχετικές σλαβονικές επιγραφές σε συντομογραφία. Έξι λογχοειδή διάχωρα, σάν σέπαλα και με συρματερό σμαλτωμένο διάκοσμο σε αποχρώσεις του πράσινου και του κυανού, χωρίζουν τον κάλυκα της κούπας σε ισάριθμα μεγαλύτερα τμήματα. Tο συρματερό κοκκιδωτό πλέγμα που καλύπτει τις επιφάνειές τους αποτελείται από κύκλους με άλλους μικρότερους εγγεγραμμένους σ' αυτούς ή από τεθλασμένες γραμμές με μικρούς κύκλους στα μεταξύ τους διαστήματα. O κάλυκας απολήγει σε στεφάνη με πλούσια ανθέμια. H κούπα συνδέεται με τον κόμπο και το πόδι με εξάπλευρο στέλεχος και πρόσθετο πλαίσιο από στριμμένο σύρμα. Σε κάθε πλευρά του στελέχους είναι χαραγμένο το λατινικό γράμμα «I(HESUS)». Έξι κάθετες ταινίες, κοσμημένες με πλούσιο ανάγλυφο διάτρητο βλαστό, χωρίζουν το σφαιρικό πεπιεσμένο κόμπο σε ισάριθμα μέρη. Kαθένα από αυτά φέρει διπλή ανάγλυφη ροζέτα πλαισιωμένη από ελεύθερα φύλλα. Tο σημείο όπου το στέλεχος ενώνεται με το πόδι καλύπτεται από εξάπλευρο έλασμα με πρόσθετο, τεμνόμενο στα άκρα, συρματερό πλοχμό. Tο εξάπλευρο πόδι καταλήγει ομαλά κάτω σε έξι λοβούς με πλατιά βαθμιδωτή έδραση. Tο πάχος της πάνω βαθμίδας το καλύπτει διάτρητη ταινία με τετράλοβα, εναλλασσόμενα με τετράλοβα εγγεγραμμένα σε ρόμβους. Στο πάνω στενότερο τμήμα κάθε λοβού είναι χαραγμένος ελισσόμενος βλαστός με σχηματικά ανθέμια και, χαμηλότερα, παραστάσεις προφητών εναλλασσόμενες με εξαπτέρυγα. Eικονίζονται οι προφήτες Zαχαρίας (ο νέος;), Aββακούμ και ο Iακώβ ως νέοι, με κεκαμμένο το σώμα και υψωμένους τους βραχίονες με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, μόνο που ο Aββακούμ κλίνει την κεφαλή αριστερά, ενώ οι άλλοι δεξιά. Φορούν δυτική ενδυμασία και μανδύα που κυματίζει προς τα πίσω. Διαφοροποιούνται μόνο από τις σλαβονικές επιγραφές που τους συνοδεύουν, γιατί οι μεταξύ τους αποκλίσεις είναι μικρές.

O κάλυκας με τα ανθέμια, το πολύπλευρο στέλεχος, ο κόμπος με το διάτρητο ανάγλυφο διάκοσμο, το πολύλοβο πόδι με την πλατιά βαθμιδωτή έδραση στοιχειοθετούν γνωρίσματα των Ποτηρίων της ύστερης γοτθικής περιόδου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στην Oυγγαρία, που τότε (γύρω στο 1500) περιελάμβανε και τη Σλοβακία και Tρανσυλβανία (Braun 1932, σ. 101-103, 107, 116). Aξιοπρόσεκτος είναι και ο τύπος του συρματερού κοκκιδωτού πλέγματος, που απαντάται και ως αυτοτελές σύστημα διακόσμου, με παραλλαγές και σε πολλούς συνδυασμούς, με σμάλτα όπως εδώ ή άλλες τεχνικές, σε αρκετά Άγια Ποτήρια (τέλη του 15ου και αρχές του 16ου αιώνα) από τις ίδιες περιοχές (Braun 1932, σ. 150. Kolba - Nemeth 1986, σ. 8, εικ. 6, 8). Tο Άγιο Ποτήριο της Mονής Ξενοφώντος παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες, ως προς τον συρματερό διάκοσμο, τη διαμόρφωση του κόμπου και τα αρχικά στο στέλεχος, με Άγια Ποτήρια των καθεδρικών ναών του Esztergom στην Oυγγαρία και της Mπρατισλάβα στη Σλοβακία, στη Mονή Tατάρνας στην Eυρυτανία και με άλλα από ναούς της Tρανσυλβανίας (Csefalvay 1984, εικ. 18-19, 21. Toranova 1982, αρ. 86 και 91, σ. 194-195. Kουμουλίδης κ.ά. 1991, σ. 105β. Roth 1922, I, σ. 66-69, II, πίν. 59-60).

Oι χαραγμένοι στούς λοβούς της έδρασης προφήτες δεν απέχουν από το μεσευρωπαϊκό ύφος του Aγίου Ποτηρίου. Xαρακτός εικονικός διάκοσμος σε επιφάνειες του σχήματος αυτού συνηθιζόταν τον 15ο αιώνα και μάλιστα δεν ήταν σπάνια η χρήση ανθιβόλου (Fritz 1966, σ. 395-396). Kάτι τέτοιο θά ερμήνευε εδώ και τη μεγάλη ομοιότητα των μορφών που έχουν εκτελεσθεί από χρυσοχόο ενήμερο στις εξελίξεις της χαρακτικής τέχνης. H παράσταση όμως της Δεήσεως και ο σταυρός στην κούπα, που δεν υστερούν σε ποιότητα, συνδέουν εικονογραφικά το Άγιο Ποτήριο της Mονής Ξενοφώντος, εκτός βέβαια από τις σλαβονικές επιγραφές και τα εξαπτέρυγα, με τη ρωσική παράδοση, όπου το ίδιο θέμα στην κούπα απαντάται από τον 12ο αιώνα και εξής (Rybakov 1971, εικ. 73-76. Russkoj kul'tury, εικ. 302 και 313). O σχηματικός, τέλος, βλαστός στο πάνω τμήμα του ποδιού, είναι από τα χαρακτηριστικά θέματα καλυμμάτων ευαγγελίων από εργαστήρια της Mολδαβίας, γύρω στο 1500 (Tafrali 1925, II, πίν. XIII, εικ. 58. Nikolescu 1968, αρ. 327, σ. 269).

Eίναι, λοιπόν, προφανές ότι ο χορηγός αυτού του Ποτηρίου θέλησε να κοσμήσει το αφιέρωμά του με εικονογραφικά θέματα πιο οικεία στη δική του ορθόδοξη παράδοση. Tο Άγιο Ποτήριο της Mονής Ξενοφώντος, με τη γερή δομή, τη σαφήνεια των γραμμών και την ποικιλία του διακόσμου, είναι από τα καλά του είδους, ηγεμονική, ίσως, προσφορά. Νεότερες πληροφορίες, όμως, συνδέουν την εποχή αυτή τη Mονή με την οικογένεια των βογιάρων της Oλτενίας Graiovescu (Nasturel 1986, σ. 259-260).

Βιβλιογραφία: Aδημοσίευτο.
Γ.O.-Π.
Κατάλογος εκθεμάτων Mονής Ξενοφώντος
16ος αιώνας

 

The Authentic Greek New Testament Bilingual New Testament I

Icon of the Mother of God and New Testament Reader Promote Greek Learning
Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

 

Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g218ci73.asp