Reference address : https://www.elpenor.org/books/porphyrios/default.asp

Elpenor

This page in English

Ἅγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Τὸ Μυστικὸ εἶναι ἡ Εὐχαριστία

Ἀνθολόγηση, Εἰσαγωγή, Σημειώσεις: Γιῶργος Βαλσάμης

Παράγγειλε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ Amazon USA, UK, FR, DE, IT, ES, AU, CA, JP, IN \ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ


6" x 9" (15.24 x 22.86 ἑκ.), 188 σελίδες
ISBN: 978-1495973079 / 1495973077
Γλῶσσα: Ἑλληνικά

    Ὁ ἅγιος Πορφύριος βοήθησε πολλοὺς ἐξομολογῶντας καὶ συμβουλεύοντας. Ἀπὸ τὴν θητεία του αὐτὴ προέρχονται ὅσα διαβάζουμε σήμερα εὐγνώμονες.

    Οἱ χρυσὲς ἡμέρες, ὅπως ὀνομάζει τὴν ἐμπειρία τῆς θείας Παρουσίας, κατευθύνουν τὴν σκέψη του καὶ ὑπερχειλίζουν στὶς συμβουλές του, εἰδοποιῶντας γιὰ τὴν μυστικότητα ποὺ ταιριάζει στὸν θεῖο ἔρωτα, τὴν εὐαισθησία καὶ ἐμπιστοσύνη, τὴν ἐγρήγορση, τὴν εὐλάβεια, τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἁπαλότητα τῆς πίστης, ὅταν ἡ ζωὴ γίνεται προσευχὴ καταλαβαίνοντας τὴν ταυτότητα τοῦ Χριστοῦ, ὅτι “εἶναι φίλος μας, εἶναι ἀδελφός μας, εἶναι ὅ,τι καλὸ καὶ ὡραῖο. Εἶναι τὸ Πᾶν, ἀλλὰ εἶναι φίλος καὶ τὸ φωνάζει... ‘εἴμαστε ἀδέλφια… δὲν βαστάω τὴν κόλαση στὸ χέρι, δὲν σᾶς φοβερίζω, σᾶς ἀγαπάω, σᾶς θέλω νὰ χαίρεστε μαζί μου τὴ ζωή’.”

Γιὰ τὰ σχόλια ποὺ συνοδεύουν τοὺς λόγους τοῦ Πορφύριου ἐλπίζω πρὶν ἀπὸ ὁποιαδήποτε χρησιμότητά τους νὰ δείχνουν πὼς ἡ σκέψη του, ἂν καὶ μοιάζει εὔκολη, δὲν εἶναι λιγώτερο ἐκτεθειμένη σὲ κρίσιμες παρεξηγήσεις. Ἀπὸ ἐδῶ προκύπτει ἐπιπλέον ἀφορμὴ προσοχῆς καὶ ἐπιμέλειας στὴν ἀνάγνωση ἐν γένει, παράλληλα μὲ τὴν ὅποια εἰδικὴ ὠφέλεια τῶν ἐπιμέρους ἑρμηνειῶν.

    Περιεχόμενα : Εἰσαγωγή  /  Ἐκκλησία  /  Τὸ μυστικὸ εἶναι ἡ εὐχαριστία  /  Τί εἶναι ὁ Παράδεισος  /  Ὅταν χάνετε τὴ θεία χάρι  /  Ὁ Θεὸς δὲν ἐκβιάζει  /  Πνευματικὰ νειάτα  /  Πόσο ὡραῖο κελάηδημα!  /  Μή σκεφτόσαστε τὰ βάσανά σας  /  Ἐκεῖνος θὰ σᾶς πιάσει ἀπ’ τὸ χέρι  /  Ἀληθινὴ προσευχή  /  Νὰ τὰ ἐμπιστεύεστε ὅλα στὸν Θεό  /  Δὲν ὑπάρχει πεπρωμένο  /  Δαιμονισμός  /  Μήν ἀμφιβάλλετε γιὰ τὸν διάβολο  /  Ὁ Χριστὸς δὲν θέλει τὶς ‘χοντρὲς’ ψυχές  /  Μήν ἐκβιάζουμε τὸν Θεό  /  Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ  /  Κενοδοξία  /  Μικροψυχία  /  Ὁ ἠθικολόγος  /  Τὰ μικρὰ ποὺ βοηθοῦν πολύ  /  Ἱερὸ πάθος κατάνυξης  /  Μή πολεμᾶτε τὶς ἁμαρτίες σας  /  Ἀκήρατον Φῶς  /  Θεία εὐλυγισία  /  Ὅπου ἀγάπη ἐκεῖ ἐλευθερία  /  Ὁ ταπεινὸς δὲν ἀπελπίζεται  /  Μακριὰ ἀπ’ ὅλους καὶ ὅλα  /  Ν’ ἀγαπήσετε τὴν μελέτη  /  Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀγγαρεία  /  Αὐτεξούσιο  /  Ἂν ἀγαπήσεις  /  Ἡ ἀπογοήτευση εἶναι τὸ χειρότερο  /  Οὔτε τὸν ἀντίχριστο νὰ φοβόμαστε οὔτε τὸ 666  /  Ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη  /  Πηγὴ ἀγάπης  /  Θὰ εἶσαι ἢ δὲν θὰ εἶσαι  /  Ψυχὴ ἐρείπιο  /  Μυστικὴ συμπαράσταση  /  Τάχα εὐσεβεῖς γονεῖς  /  Χρειάζεται οἰκογένεια προσευχῆς  /  Μή φοβόμαστε τὴν ἀπόρριψη  /  Παραδόθηκα στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ  /  Δὲν ὑπάρχει ἀπόσταση  /  Στὴν ἄλλη ζωή  /  Μυστικά  /  Ὁ χριστιανὸς εἶναι ποιητής  /  Μή στενοχωριέσαι  /  Πνευματικὴ Διαθήκη

Βλ. ἐπίσης: Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

Δώρισέ το στοὺς φίλους σου, ἢ ἐνημέρωσέ τους ὅτι κυκλοφόρησε

Ἀποστέλλεται καὶ πωλεῖται ἀπὸ τὸ Amazon, μὲ δυνατότητα γιὰ συσκευασία δώρου.

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἐπιμελητή   » Περισσότερα βιβλία

Ἔργα τοῦ Γιώργου Βαλσάμη  /  Works by George Valsamis

Books Released:   Bilingual (Greek English) New Testament  *  The Greek New Testament  *  Septuagint Genesis  *  Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomomy  *  Psalms  *  Job, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom, Sirach  *  Isaiah, Jeremiah, Baruch, Lamentations, Ezekiel, Daniel  *  12 Prophets  *  Historical Septuagint books  *  The Teaching of the Christ  » More
Κυκλοφοροῦν:   Κοινωνίες φιλίας  *  Τὸ Προπατορικὸ Ἁμάρτημα  *  Ἡ Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ  *  Ἅγ. Συμεών  *  Ἅγ. Πορφύριος  *  Ἡ ἄλλη ζωή  *  Ἡμερολόγιο  *  Ἀσκητική  *  Μάιστερ Ἔκκαρτ  *  Κιβωτός  *  Στοιχεῖα  *  Χρόνος καὶ Δημιουργία  *  Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες  » Περισσότερα
 
Payment options  /  Τρόποι πληρωμῆς

Bookstore special discounts (Wholesale Pricing)


How you should open your paperbacks to avoid curved covers How to protect your books: prevent curved covers

Powered by TheFreeWindows  /  Learned Freeware


Reference address : https://www.elpenor.org/books/porphyrios/default.asp