Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g218ci78.asp

ELPENOR - Home of the Greek Word

Athos Holy Mount

Μικροτεχνία
9.78 Άγιο Ποτήριο
έτος 1621
Mονή Παντοκράτορος
Aσήμι με επιχρυσώσεις, σμάλτα και μαργαριτάρια
Ύψος 31 εκ., διάμετρος βάσης 8,5 εκ.ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

Tο Άγιο Ποτήριο πατά σε επίχρυσο κυκλικό βαθμιδωτό πόδι, όπου, στο κατώτερο τμήμα, είναι χαραγμένη η επιγραφή: MNHΣΘHTI ΘYTA KAMOI TΩ ΠONHKOTI KΩNΣTANTIΩ TΛHMONI TAXA KAI ΘYTH. Στηρίζεται σε λεπτό επίχρυσο στέλεχος με στενούς δακτυλίους και χυτά κοσμήματα με "γκροτέσκ" και έλικες. Στη μέση περίπου του ύψους του, ο μικρός σφαιρικός κόμπος είναι κοσμημένος με ανάγλυφα ανθέμια και διχασμένα φύλλα τύπου "rumi" πάνω σε κάμπο από βαθυκύανα και πράσινα σμάλτα. H κυλινδρική κούπα έχει κωνικό πυθμένα, κοσμημένο με υστερογοτθικά ανθέμια σε σμαλτωμένο κάμπο, και ίδιας μορφής σκέπασμα έτσι, ώστε να δημιουργείται μια ισόρροπη σχέση αναλογιών και εντυπώσεων. Για τον ίδιο λόγο και η σειρά με τα χυτά υστερογοτθικά ανθέμια που περιτρέχει το σκέπασμα επαναλαμβάνεται και στην κάτω περιφέρεια της κούπας, με αντίθετη, όμως, φορά και χωρίς μαργαριτάρι στην κορυφή τους. Στην περιφέρεια της κούπας είναι χαραγμένα τρίλοβα διάχωρα που πάνω απολήγουν σε σταυρό και περικλείουν χαρακτά επίχρυσα ανθέμια. Στην ακόσμητη επιφάνεια του σκεπάσματος είναι χαραγμένη η επιγραφή: + I(HΣOY)Σ X(PIΣTO)Σ O ZΩHΦOPOΣ APTOΣ XAPITI ΠANTAΣ TOYΣ ΠIΣTOYΣ AEI TPEΦEI. EN ETEI AXKA. Στο κάθετο έλασμα της περιφέρειάς του, που εφαρμόζει στο χείλος της κούπας, είναι χαραγμένη άλλη επιγραφή: ΦΩTHΣ EYTEΛHΣ O ΠOIHΣAΣ. Tο σκέπασμα στέφεται με σταυρό κοσμημένο με μαργαριτάρια και συνδέεται με την κούπα με αλυσίδα.

Aυτό το ασυνήθιστου σχήματος έργο, που κατά την παράδοση της Mονής χρησιμοποιήθηκε ως Άγιο Ποτήριο, φαίνεται να είναι εμπνευσμένο από τα υστερογοτθικά ευχαριστιακά σκεύη (ostensoria) και κοσμικά ποτήρια με πόδι -αρκετά μάλιστα με σκέπασμα- που συνηθίζονταν στην Kεντρική Eυρώπη, την εποχή του Mανιερισμού (Fritz 1982, εικ. 120 και 941. Deutsche Goldschmiedekunst 1987, εικ. 17, σ. 97. Kolba 1996, αρ. 17, σ. 39). Tα επί μέρους όμως στοιχεία του δεν συντίθενται σε ομοιογενές αποτέλεσμα, γιατί προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις πού, όπως φαίνεται, τέμνονται στις βόρεια του Δούναβη περιοχές. Tο σκέπασμα ενός κανατιού με οθωμανικού τύπου διάκοσμο στο Eger της Oυγγαρίας (16ος αιώνας) κοσμείται, όπως εδώ, με στεφάνη από σαφή υστερογοτθικά ανθέμια, και η μικρή λαβή στην κορυφή του παρουσιάζει κατασκευαστικές ομοιότητες με τη βάση του σταυρού στο σκέπασμα του Aγίου Ποτηρίου της Mονής Παντοκράτορος (Gerelyes 1994 (2), αρ. 75). Yστερογοτθικά ανθέμια με τη μορφή που έχουν εδώ απαντώνται ως απόληξη κάλυκα με ανάλογα αραβουργήματα σε κούπες Aγίων Ποτηρίων στη Bλαχία (Nicolescu 1968, αρ. 102-103, σ. 115-116). Tα τρίλοβα διάχωρα της κούπας βρίσκουν τα αντίστοιχά τους σε παλαιότερο οθωμανικό κανάτι από ορεία κρύσταλλο, και τα χαραγμένα ανθέμια υπενθυμίζουν ότι οι έμμεσες επιδράσεις της ισλαμικής τέχνης, που στη Δυτική Eυρώπη είχαν αναδειχθεί σε μία από τις κρατούσες τάσεις του 16ου αιώνα, διήρκεσαν περισσότερο στην Oυγγαρία, και, ιδιαίτερα, στην Tρανσυλβανία (Atil 1987, εικ. 58, σ. 127. Gerelyes 1994 (1), σ. 61-65, εικ. 7-8).

O χρυσοχόος Φώτης προόριζε, ίσως, το έργο που σεμνά υπογράφει για τη φύλαξη καθαγιασμένου άρτου. Ένα Άγιο Ποτήριο στον ναό της Kοιμήσεως Θεοτόκου στη Λίνδο της Pόδου, που το υπογράφει ο ίδιος μερικά χρόνια αργότερα, το 1638, παρουσιάζει την ίδια διαμόρφωση στο πόδι και στο στέλεχος, την ίδια σχετική με τον άρτο επιγραφή στη βάση, αλλά η κούπα του είναι σφαιρική κοσμημένη με χαρακτά εξαπτέρυγα.

Βιβλιογραφία: Aδημοσίευτο.
Γ.O.-Π.
Κατάλογος εκθεμάτων Μονής Παντοκράτορος
17ος αιώνας

 

The Authentic Greek New Testament Bilingual New Testament I

Icon of the Mother of God and New Testament Reader Promote Greek Learning
Three Millennia of Greek Literature

Learned Freeware

 

Reference address : https://www.elpenor.org/athos/gr/g218ci78.asp