Reference address : https://www.elpenor.org/books/stoicheia/default.asp

Elpenor

This page in English

Γιῶργος Βαλσάμης
στοιχεῖα

ΙΣΤΟΡΙΑ   ΕΚΚΛΗΣΙΑ   ΠΑΙΔΕΙΑ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράγγειλε τὸ βιβλίο ἀπὸ τὸ Amazon USA, UK, FR, DE, IT, ES, AU, CA, JP, IN


6" x 9" (15.24 x 22.86 ἑκ.), 452 σελίδες
ISBN: 978-1491002230 / 1491002239
Γλῶσσα : Ἑλληνικά


  “ Ἡ Δύση ὑπερβαίνει τὴν μικρότητα, ἀναξιοκρατία καὶ μεροληψία ποὺ θεμελιώνουν οἱ δεσμοὶ αἵματος, ὑπερεντείνοντας τὴν ἰσχὺ τῆς σύμβασης, τοῦ ‘κοινωνικοῦ’ συμβολαίου. Ὁ Ἑλληνισμός, ἤδη ἀπὸ Πλάτωνος, δὲν τιθασσεύει ἀλλὰ καταργεῖ τὴν μικρότητα, ἀναγνωρίζοντας τὴν συγγένεια πέρα ἀπὸ δεσμοὺς αἵματος, πέρα καὶ ἀπὸ φῦλο, ἐθνικότητα καὶ ἡλικία, πέρα ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἄλλη σχέση καὶ ταυτότητα, στὴν κοινὴ συνείδηση Ἱερῆς προέλευσης, συνύπαρξης καὶ προορισμοῦ.”

    Ἀπό: “ Τὸ μεγάλο μας πρόβλημα,” σ. 442    Σημειώσεις, δοκίμια καὶ κριτικές — ὑπὸ τὸ ὄνομα τῶν στοιχείων, ἐπειδὴ ἀναδεικνύουν ἁπλὲς ἀξίες καὶ ἀρχές, κάθε κείμενο συμβάλλοντας σὲ ζωντανὴ ὁλότητα καὶ ὑπάρχοντας ἔτσι ἀπὸ μόνο του. Παρά τὴν συντομία καὶ ποικιλία τους, στὴν ἔκφραση θεμελιακῶν ἰδεῶν καὶ τὴν συνοχὴ φανερῆς καὶ ὑπόρρητης τάξης, διεκδικοῦν πληρότητα.

    Ἡ παιδαγωγικὴ ἀξία εἶναι ἡ κυρίαρχη, στὸν βαθμό, ἐννοεῖται, ποὺ οἱ προθέσεις ἔχουν ἱκανοποιηθεῖ, ἐπιδιώκοντας συμπαράσταση, ὅταν κάποιος προχωράει ‘ἀπὸ μιὰ νυχτερινὴ μέρα στὴν ἀληθινή.’

    Ἡ διάρθρωση σὲ ἑνότητες — Ἱστορία, Ἐκκλησία, Παιδεία, Πολιτική — διευκολύνει τὴν πρόσβαση μέσα ἀπὸ τὴν ἀναγνώριση ἐμφάσεων, δὲν προσπαθεῖ νὰ ἐπιβάλει διαιρέσεις ὅπου δὲν ὑπάρχουν, ἐφόσον τὰ περισσότερα ταυτίζονται πολλαπλῶς. Ἡ ἑνότητα τῆς Παιδείας, γιὰ παράδειγμα, θὰ μποροῦσε νὰ περιέχει ἴσως ὅλα χωρὶς ἐξαίρεση.

    Περιεχόμενα

    ΙΣΤΟΡΙΑ - Γιατί ‘νέος’ ὁ Ἑλληνισμός; / Προέλευση τῆς Αὐτοκρατορίας / Νεοελληνικὴ λογοτεχνία / Ἀραβικὴ ἐπέκταση / Εἰκονομαχία / Ἡ βυζαντινὴ ‘ἰδεολογία’ / Ὁ Ἕλληνας φυτό / Οἰκουμενισμὸς τοῦ Βυζαντίου / Ὁ Λόγος τῆς ἱστορίας

    ΕΚΚΛΗΣΙΑ - Μή μεριμνήσετε γιὰ τὸ αὔριο / Ἀνακρίνοντας τὴν ἁμαρτία / Παρθενία / Ἡ ἐξομολόγηση τοῦ Συμεών / Ἂς σκεφτοῦμε τὴν γαμήλια Ἀκολουθία / Χριστούγεννα τῆς Δύσης, καὶ τὰ πραγματικά / Ὁ Ρίλκε στὴν σημασία τῶν Χριστουγέννων / Χριστιανισμὸς καὶ φιλοσοφία / Αὐθεντικότητα τῶν Εὐαγγελίων / Εἶναι ‘ἄγριος’ ὁ Θεὸς τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης; / Πῶς σχεδιάζεται ὁ Οἶκος τοῦ Θεοῦ; / Ἦταν ὁ Ἰησοῦς ξυλουργὸς (ἢ ὁτιδήποτε); / Ἀπορία τῶν Σαδδουκαίων / Ποταμὸς προσευχῆς / Κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι / Ἐπιστροφὴ στὸν καιρὸ τοῦ Ἰησοῦ! / Εὐθανασία / Ἔχει κάποιο νόημα ἡ νηστεία;

    ΠΑΙΔΕΙΑ - Μιὰ νέα δύναμη μεγαλώνοντας / Φιλομάθεια / Ἥσυχη Νύχτα, Ἅγια Νύχτα / Ἀναζητῶντας τὴν Σημασία / Μεταφράζοντας τὸν Καθαρὸ Χῶρο / Ἡ Σημασία τῆς Δύναμής Του / Ἄχ, νὰ μᾶς δώριζαν τὸν Ρίλκε! / Ὅταν αὐτὸ ποὺ δημιουργεῖται δὲν ὑπάρχει ποτέ / Μουσικὲς τῆς Πόλης μας / Γιὰ τὴν ψυχὴ ποὺ προτιμάει τὸ ἀλκοόλ / Ποίηση καὶ κριτικὴ σκέψη / Ἐπέκταση τοῦ ἑαυτοῦ / Παράδοση καὶ Δημιουργία / Ταυτότητα φιλοσοφίας καὶ ἐπιστήμης; / Καστοριάδης καὶ Παπατσώνης / Διαστάσεις τοῦ κινηματογράφου / Ἡ παράλυτη μουσική / Χειμωνιάτικο Ταξίδι / Μαθαίνοντας ἀπὸ τὸν φθόνο / Ὀξυγόνο τῆς ψυχῆς / Ἡ ψυχὴ προέρχεται ἀπὸ τὸ σῶμα; / ‘Ἐπιστημονικὴ’ ἀθεΐα / Ἐπαναστάτες χωρὶς αἰτία / Γλωσσικὴ ἐξόντωση / Ἐξελληνίζοντας τὸ μοντέλο / Παιδαγωγικὰ θεμέλια / Μακάρι ὁ νέος χρόνος νὰ φέρει μέγεθος

    ΠΟΛΙΤΙΚΗ - Ὅρια τῆς Εὐρώπης / Ὁ κόσμος τῶν μορφῶν, καὶ ἡ Γερμανία / Φύση τῆς βαρβαρότητας / Σκάνδαλα τῆς πλατωνικῆς Πόλης / Προβλήματα τῆς βίας / Ὁ ἑλληνικὸς ὕμνος, ἕνα ἐπικίνδυνο κείμενο / Ἐλευθερία τοῦ Σικελιανοῦ / Τρεῖς ἐκκλήσεις γιὰ σοβαρότητα / Ὁ ξένος / Κράτη τοῦ δήμου / Ἀρετὲς τῆς διακυβέρνησης / Τὸ μεγάλο μας πρόβλημα

Δώρισέ το στοὺς φίλους σου, ἢ ἐνημέρωσέ τους ὅτι κυκλοφόρησε

Ἀποστέλλεται καὶ πωλεῖται ἀπὸ τὸ Amazon, μὲ δυνατότητα γιὰ συσκευασία δώρου.

Ἐπικοινωνία μὲ τὸν συγγραφέα   » Περισσότερα βιβλία

Ἔργα τοῦ Γιώργου Βαλσάμη  /  Works by George Valsamis

Books Released:   Bilingual (Greek English) New Testament  *  The Greek New Testament  *  Septuagint Genesis  *  Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomomy  *  Psalms  *  Job, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs, Wisdom, Sirach  *  Isaiah, Jeremiah, Baruch, Lamentations, Ezekiel, Daniel  *  12 Prophets  *  Historical Septuagint books  *  The Teaching of the Christ  » More
Κυκλοφοροῦν:   Κοινωνίες φιλίας  *  Τὸ Προπατορικὸ Ἁμάρτημα  *  Ἡ Διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ  *  Ἅγ. Συμεών  *  Ἅγ. Πορφύριος  *  Ἡ ἄλλη ζωή  *  Ἡμερολόγιο  *  Ἀσκητική  *  Μάιστερ Ἔκκαρτ  *  Κιβωτός  *  Στοιχεῖα  *  Χρόνος καὶ Δημιουργία  *  Οἱ Ἀρχαῖοι Ἕλληνες  » Περισσότερα
 
Payment options  /  Τρόποι πληρωμῆς

Bookstore special discounts (Wholesale Pricing)


How you should open your paperbacks to avoid curved covers How to protect your books: prevent curved covers

Powered by TheFreeWindows  /  Learned Freeware


Reference address : https://www.elpenor.org/books/stoicheia/default.asp